You are here: Home โมบาย แท็บเล็ต เทคโนโลยี ทำความรู้จัก OTPC
    WOW ! >>>>> Updated Mobile Tablet Notebook Technology <<<<< :: iPhone Price ::Samsung Price :: BlackBerry Price:: Nokia Price::
Thai Hotels windows phone iphone android

ทำความรู้จัก OTPC

เรื่องดีๆ ของเด็กไทย ยุคดิจิตอล

OTPCเชื่อว่าหลายๆ คน คงเคยได้ยินมาบ้างแล้วกับคำว่า OTPC หรืออาจเคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์มาก่อน แต่เชื่อว่า หลายๆ คนก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากนัก และไม่ทราบว่าจะมีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยแค่ไหน บทความนี้จะมาแนะนำ OTPC ว่า คืออะไร และมีปรโยชน์อะไรกับเรา และเด็กๆ ของเรา

OTPC เกี่ยวข้องกับ Tablet อย่างไร

ความหมาของคำว่า OTPC

OTPC ย่อมาจากคำว่า One Tablet Per Child ชื่อนี้เป็นโครงการของรัฐบาลไทย ที่จะนำแท็บเล็ตมาให้นักเรียนได้ยืมเรียนกัน แทนสมุดที่เคยใช้กับมานานแสนนาน ทั้งนี้ เป็นเพราะแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมาก ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ในการเล่นเกมส์เท่านั้น แต่สามารถจัดทำแอพฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อีกด้วย

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

เริ่มมีการนำแท็บเล็ตมาใช้งานในปีการศึกษา 2555 เป็นจต้นไป โดยจะมีการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ควบคู่กันไปด้วย โดยในระยะแรกๆ จะมีการพัฒนาในส่วนต่างๆ ดังนี้

  • จัดทำและพัฒนาเนื้อหาตามหลักสูตรในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ (e-content) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยพิจารณาเนื้อหาสาระให้เหมาะสม
  • จัดทำและพัฒนาเนื้อหาตามหลักสูตรในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ (e-content) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  • ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม แต่ละวัย และตามสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
  • ออกแบบและพัฒนาคู่มือเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

สำหรับวิชาที่ใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนประกอบด้วย 5 วิชาดังนี้ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

เอาเป็นว่า คงต้องดูรายละเอียดกันต่อไปว่า โครงการนี้จะสามารถไปได้ดีมากน้อยเพียงใด ยังไงก็หวังว่า คงจะช่วยให้เด็กไทย เข้าใจและก้าวไกลให้ทันชาติอื่นๆ ได้ด้วยก็แล้วกัน

พิมพ์ PDF

Back to top

Copyright © iMoTab - โมบาย แท็บเล็ต พร้อมราคาโทรศัพท์มือถือ 2017

Template by Joomla Templates & Transport Kraków.